PAC – OptiDist II

Date: mei 2017
Skills: ontwerpen, UI/UX
Client: AVD - industrial & strategic design

Introductie
De OptiDist is een apparaat dat gebruikt wordt om brandstof samples te distilleren. Gedurende het distillatieproces verdampt het sample, wordt de vrijgekomen damp geanalyseerd en wordt de tijdsduur van verdampen bijgehouden. Op deze wijze wordt het sample in kaart gebracht en kan worden onderzocht of het sample voldoet aan de gestelde eisen en kwaliteit.

Jaren geleden introduceerde PAC als een van de eerste een Distillation Analyzer met een display met een grafische weergave van het distillatieproces. Toentertijd was dit een aanzienlijke verbetering, de bediening werd aanzienlijk versimpeld.

Nu (2015), was het tijd een volgende stap te zetten in gebruiksvriendelijkheid en vormgeving van de user interface. Dit project heb ik aan gewerkt in opdracht van AVD – Albert van Dorssen. In onderstaand stuk zal ik omschrijven waar de grootste uitdagingen lagen en hoe wij te werk zijn gegaan.

 

 

UI en UX
In dit project heb ik mij bezig gehouden met de ontwikkeling van de User Interface (UI) en de User Experience (UX). De huidige stand van zaken was een enigszins verouderd aandoende interface, waarschijnlijk ontworpen vanuit een technische achtergrond, met veel kennis van de werking van het distillatieproces. Omdat PAC de trend signaleerde dat er steeds meer lager geschoold personeel gaat werken met hun apparatuur was er de wens de interface “makkelijker bruikbaar” te maken.

Analyse
Om te beginnen ben ik gestart de werking van het apparaat te doorgronden. Welke functies kent het apparaat? Waar dienen de knoppen voor? Naar welke schermen lijden de knoppen?
Een leuke klus die begint als (georganiseerde) chaos en langzaam lijdt tot inzicht in het gebruik en de mogelijkheden van het apparaat.

 

 

Een flowchart geeft inzicht in de aanwezige schermen en is handig om alle schermen van een uniek nummer te voorzien, wat weer handig is in de communicatie met de opdrachtgever.

 


 

Ik kwam er achter dat er nogal wat basisregels van interface design worden overschreden: functies van knoppen verschillen per scherm, knoppen zijn niet gegroepeerd per functie, er is geen duidelijke hiërarchie (zowel op knoppen, als op functie niveau), enz.
Tijdens werksessie’s met PAC ben ik gaan onderzoeken hoe we de gewenste hiërarchie op functieniveau konden gaan aanbrengen. Dit leidde tot een nieuwe flowchart. Functies die zelden worden gebruikt zijn ondergebracht in een menu dat openklapt door op het icoon links onderin te drukken. Functies die vaak worden gebruikt zijn toegankelijk via drie tabbladen onderin, die altijd zichtbaar zijn.

 

 

Het nieuwe concept
De wens vanuit de opdrachtgever was het ontwerp visueel te baseren op de Metro Style van Windows 8. Op basis hiervan is een eerste idee uitgewerkt voor het interface design.
Om niet teveel informatie tegelijk in beeld te hebben is er gekozen voor een (denkbeeldig) canvas groter dan het scherm. Dit canvas kan als het ware horizontaal verschoven worden zodat informatie gedoseerd wordt getoont.
Boven in beeld is een status-bar zichtbaar. Waar men zich ook bevindt in het menu, de status van het apparaat, alsmede de status van de huidige test is altijd zichtbaar.
De drie tabbladen onderin blijven ook altijd in beeld, dit biedt houvast bij het navigeren en zorgt er voor dat altijd, makkelijk en snel, naar de belangrijkste functies kan worden teruggekeerd.

 

 

Testen
Om het interface concept te testen zijn een aantal schermen uitgewerkt, waarvan vervolgens met Marvel een bruikbaar prototype gemaakt is. Het leuke van Marvel is dat je vrij snel je ideeen kan omzetten naar een prototype waarin de bekende touch-screen bewegingen te integreren zijn, zoals swipe, tap en pinch. Omdat het scherm op de OptiDist II zo goed als de zelfde afmetingen heeft als een iPad leverd dit een erg informatief beeld op voor de opdrachtgever.

 

 

Conclusie
Ondanks het enthousiasme waarmee het nieuwe ontwerp werd onthaald is het project na deze fase, wegens interne omstandigheden (tijdelijk) stop gezet. Dat niet alles voor niets is geweest bewijst het feit dat inmiddels wél de interface van een ander apparaat van PAC is uitgevoerd in de door ons ontwikkelde stijl. Zie hiervoor het project “PAC – Sulfur and Nitrogen Detector”.

Informatie

Site AVD – industrial & strategic design
Top page product render by Edwin Wallet

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave